ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΑ

Τι είναι το Ασφαλτικό Γαλάκτωμα

Το ασφαλτικό γαλάκτωμα είναι η διασπορά (dispersion) μικρών σταγονιδίων ασφάλτου μέσα σε νερό. Χρησιμοποιούνται γαλακτωματοποιητές (emulsifiers) για να επιτευχθεί μια σταθερή διασπορά, η οποία θα μπορεί να αποθηκευτεί για εβδομάδες ή ακόμη και για μήνες. Από τη στιγμή που στην τελική εφαρμογή, δηλαδή στην κατασκευή, χρειάζεται μόνο η άσφαλτος, το γαλάκτωμα θα πρέπει να διασπαστεί (breaking). Άσφαλτος και νερό διαχωρίζονται και η άσφαλτος συνδέεται (binder) με το υπάρχον υπόστρωμα ενώ το νερό εξατμίζεται.

 

Τι Επιτυγχάνουμε με τη χρήση του

Χρησιμοποιώντας ασφαλτικά γαλακτώματα, για την κατασκευή και τη συντήρηση των δρόμων,αντί για θερμή άσφαλτο ή ασφαλτικά διαλύματα (cut back), επιτυγχάνουμε τα εξής:

 

Σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών εφαρμογής
Αυξημένη ανθεκτικότητα των κατασκευών λόγω της αποτελεσματικότερης επικάλυψης των επιφανειών.
Επιτάχυνση των εργασιών λόγω εύκολης εφαρμογής
Αποτροπή ορισμένων κατασκευαστικών αστοχιών (ολίσθηση ταπήτων, γδαρσίματα κλπ).
Δυνατότητα επιτυχούς επικάλυψης υγρών αδρανών ή υγρών επιφανειών
Μειωμένες εκπομπές ρύπων στο περιβάλλον.
TO ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ
57424537-KE-1_thumb

Κατιονικό ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης ΚΕ-1

Το Κατιονικό Ασφαλτικό γαλάκτωμα ΚΕ-1 είναι ένα ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης και σχετικά χαμηλού ιξώδους.

Παρασκευάζεται από άσφαλτο διυλιστηρίου και ειδικούς ρευστοποιητές και γαλακτωματοποιητές. Οι εφαρμογές του Κατιονικού Ασφαλτικού Γαλακτώματος ΚΕ-1 είναι πολλές:

01. Συγκολλητικές και επανασυγκολλητικές επαλείψεις αυτοκινητόδρομων, αεροδρομίων, δρόμων, μονοπατιών (tack bonds)
02. Συγκολλητικές επαλείψεις κάτω από στρώματα θερμών ασφαλτομιγμάτων (road courses)
03. Επαλείψεις επιφανειών με υψηλές απαιτήσεις στήριξης, κατασκευή προαύλιων χώρων, πάρκινκ αυτοκινήτων, γηπέδων τένις κλπ

57424537-KE-1_thumb

Κατιονικό ασφαλτικό γαλάκτωμα βραδείας διάσπασης ΚΕ-5

Το Κατιονικό Ασφαλτικό Γαλάκτωμα ΚΕ-5 είναι ένα ασφαλτικό γαλάκτωμα βραδείας διάσπασης & χαμηλού ιξώδους.

Παρασκευάζεται από άσφαλτο διυλιστηρίου και ειδικούς ρευστοποιητές και γαλακτωματοποιητές (δεν περιέχει φωτιστικό πετρέλαιο
ή άλλους πετρελαϊκούς διαλύτες).

Τα τελευταία χρόνια το ΚE-5 τείνει να αντικαταστήσει πλήρως τα λεγόμενα “πετρελαϊκά”, διαλύματα δηλαδή ασφάλτου με πετρέλαιο ή άλλους διαλύτες που χρησιμοποιούνταν βασικά σαν προεπαλείψεις βάσεων στην οδοποιία.

KE-1S

Κατιονικό ασφαλτικό γαλάκτωμα βραδείας διάσπασης ΚΕ-1S

Το Κατιονικό Ασφαλτικό Γαλάκτωμα ΚΕ-1S είναι ένα ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης & χαμηλού ιξώδους, το οποίο παρασκευάζεται από άσφαλτο διυλιστηρίου και ειδικούς ρευστοποιητές και γαλακτωματοποιητές.