ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑΤΩΝ

 • Εργοστάσιο Παραγωγής Ασφαλτικών Γαλακτωμάτων
 • Εργοστάσιο Παραγωγής Ασφαλτικών Γαλακτωμάτων
 • Εργοστάσιο Παραγωγής Ασφαλτικών Γαλακτωμάτων
 • Εργοστάσιο Παραγωγής Ασφαλτικών Γαλακτωμάτων
 • Εργοστάσιο Παραγωγής Ασφαλτικών Γαλακτωμάτων
 • Εργοστάσιο Παραγωγής Ασφαλτικών Γαλακτωμάτων
 • Εργοστάσιο Παραγωγής Ασφαλτικών Γαλακτωμάτων
 • Εργοστάσιο Παραγωγής Ασφαλτικών Γαλακτωμάτων
 • Εργοστάσιο Παραγωγής Ασφαλτικών Γαλακτωμάτων
 • Εργοστάσιο Παραγωγής Ασφαλτικών Γαλακτωμάτων

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑΣ


Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις της εταιρείας ΑΛΙΑΓΑΣ ΑΕ στον Βόλο, βρίσκονται συγκεκριμένα στη Β’ Βιομηχανική Περιοχή του Βόλου, στο Δήμο Φερών Μαγνησίας, σε απόσταση 340 Km από την Αθήνα, 200 Κm από τη Θεσσαλονίκη και σε απόσταση 12 Km από το λιμάνι του Βόλου.

Στη νέα αυτή μονάδα παραγωγής και αποθήκευσης, η εταιρεία μας επένδυσε στην σύγχρονη τεχνολογία για τη διασφάλιση ποιότητας για τα προϊόντα Ασφάλτου και ασφαλτικών γαλακτωμάτων. Οι εγκαταστάσεις είναι τοποθετημένες σε ιδιόκτητο οικόπεδο συνολικού εμβαδού 10 στρεμμάτων και περιλαμβάνουν:

 1. Μονάδα Αποθήκευσης Ασφάλτου
 2. Μονάδα Παραγωγής Ασφαλτικών Γαλακτωμάτων
 3. Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου ασφάλτου και ασφαλτικών γαλακτωμάτων
 4. Γραφεία Διεύθυνσης
ALIAGAS-GALAKTOMATA-2

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η Μονάδα παραγωγής ασφαλτικών γαλακτωμάτων, σήμερα παράγει κυρίως 3 διαφορετικά προιόντα. Το κατιονικό γαλάκτωμα ΚΕ-1, το κατιονικό γαλάκτωμα ΚΕ-5 καθώς και το κατιονικό ΚΕ-1S. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής όλων των τύπων γαλακτωμάτων που περιγράφονται στην πρότυπη τεχνική προδιαγραφή που ισχύει στην Ελλάδα (ΠΤΠ Α-203) με βάση πάντα και τις ανάγκες του πελάτη.
DSC03144

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

Η Μέγιστη παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας είναι 40 τόνοι γαλακτώματος ανά οκτάωρο, ενώ υπάρχουν εγκατεστημένες και 2 δεξαμενές αποθήκευσης (PR-1 & PR-2), 25 τόνων έκαστη. Το αντλιοστάσιο επιτρέπει την τάχιστη φόρτωση των γαλακτωμάτων (20 τόνους ανά ώρα), με μέγιστη ασφάλεια και σε πάσης φύσεως όχημα (βυτίο, FEDERAL, άλλη δεξαμενή) ή περιέκτη (βαρέλια).